П'ятниця, грудня 15, 2017


Перспективний план розвитку школи на 5 років

 

wordПереглянути весь перспективний план розвитку школи на 5 років

СХВАЛЕНО

рішенням загальних зборів        (конференцією )

Протокол №

від

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради школи

Протокол №                                                      

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

(ПРОГРАМА РОЗВИТКУ)

Спеціалізованої загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 6

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

на 2012 – 2017 роки

 

ЗМІСТ

І. Вступ

1.Концепція розвитку школи

2.Цільові проекти

3.Моніторинг ефективності Програми

 

ІІ. Перспективний план роботи педагогічного    колективу

 

1.Етапи реалізації

2.Кадрове забезпечення

3.Управління навчально-виховним процесом

4.Розвиток навчально-матеріальної бази

5.Орієнтовний перелік тем загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, інш.)

 

Програма розвитку

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

на 2012-2017 рр.

 

Паспорт Програми розвитку

Назва

Зміст Програми

Тип програми

Програма розвитку

Підстава для розробки Програми

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі

Нормативно-правова база

Закони України:

1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. 651 - XIV

2. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР.

3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року.

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР.

Укази Президента України:

1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Акти Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2009-р «Про керівника Національної програми інформатизації».

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 2119-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування».

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 192-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства».

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

5. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426.

6. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392.

Накази:

1. Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 № 75 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ».

2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2011 № 280 «План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства».

4. План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства Додаток до наказу МОНМСУ від 25.03.2011 № 280

5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту».

6. Наказ МОН України 16.11.2010 №1089 «Про впровадження освітнього інноваційного проекту «Альфанетшкола».

Мета Програми

Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Завдання Програми

 • Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів.
 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.
 • Розвиток профільності навчання.
 • Впровадження здоровязберігаючої технології в навчально – виховний процес.
 • Створення толерантного середовища у навчальному закладі.
 • Розвиток комунікативних здібностей учнів.
 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки   та розвитку обдарованих дітей і молоді.
 • Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.
 • Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.
 • Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.
 • Приведення матеріально-технічногої стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.

 

Термін реалізації Програми

 

2012-2017 рр.

Етапи реалізації Програми

Концептуально-організаційний(2012-2013 н.р.)

Реалізація проблеми (2013-2015 н.р.)

Набуття досвіду (2015-2016 н.р.)

Узагальнення результатів (2016-2017н.р.)

Ресурсне забезпечення Програми

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи.

Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів.

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

Структура Програми

 • Вступ.
 • Концепція розвитку навчального закладу на 2012-2017 рр.
 • Цільові проекти.
 • Моніторинг ефективності Програми

Очікувані результати

Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Підвищення якості вихованості школярів.

Створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.

Показники ефективності Програми

Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.

Зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.

Збільшення контингенту учнів.

Розширення ділових партнерських міжнародних зв’язків.

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінювання якості освіти.

 

 

 

 • Вконтакте
 • Facebook

футер

Авторські права © 2017 Кіровоградська спеціалізована загальноосвітня середня школа №6. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2011 © Український переклад Joomla! Україна.